Holy Day Hebrew Date 2024 2025 2026 2027 2028
Rosh Hashanah Tishrei 1 – 2 Oct. 3 – 4 Sept. 23 – 24

Sept. 12 – Sept 13

Oct. 2 – 3 TBA
Yom Kippur Tishrei 10 Oct. 12 Oct. 2 Sept. 21 Oct. 11 TBA
Sukkot (first 2 days) Tishrei 15 – 16 Oct. 17 – 18 Oct. 7 – 8 Sept. 26 – 27 Oct. 16 – 17 TBA
Chanukah Kislev 25 – Tevet 2 (or 3) Dec. 2 – Jan. 2, 2025 Dec. 15 – 22 Dec. 5 – 12 Dec. 25 – Jan. 1 TBA
Purim Adar 14 Mar. 24 Mar. 14 Mar. 3 Mar. 23 TBA
Passover (first 2 days) Nissan 15 – 16 Apr. 23 – 24 Apr. 12 – 13 Apr. 2 – 3 Apr. 9 – 10 TBA
Final Day Passover Nissan 21 – 22 Apr. 13 – 16 Apr. 2 – 5 Apr. 22 – 25 Apr. 11 – 14 TBA
Shavuot Sivan 6 – 7 May 31 – June 1 May 20 – 21 June 9 – 10 May 29 – 30 TBA
17th of Tammuz Tammuz 17 July 11 July 1 July 21 July 9 TBA
Fast of 9th of Av Av 9 Aug. 1 July 22 Aug. 11 June 30 TBA